Ar lepnumu varam paziņot, ka 2020. gada sākumā esam ieguvuši ISO 9001:2015 sertifikātu, kas apliecina veiksmīgu procesu ieviešanu Intra EL ražotnē. Esam pateicīgi visiem darbiniekiem, kas veltīja savas pūles iekšējo procesu sakārtošanai, lai ieviestu skaidrus uzņēmuma darbības procesus un ļautu Intra EL ievest jaunā kvalitātes līmenī.